Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Mer intensiv sänkning av LDL-kolesterol – effekt och säkerhet

Mer intensiv sänkning av LDL-kolesterol – effekt och säkerhet

I Mer intensiv sänkning av LDL-kolesterol sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en metaanalys om effekt och säkerhet av att sänka LDL-kolesterol med hjälp av statiner.

​Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och övriga i-länder. Riskfaktorer är bland annat ålder, rökning, kolesterol i blod, blodtryck och diabetes.

Behandling med statiner sänker kolesterolvärdet och minskar risken för hjärt-kärlhändelser såsom hjärtinfarkt, död i kranskärlssjukdom och stroke.

I Mer intensiv sänkning av LDL-kolesterol sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en metaanalys gjord av Cholesterol Treatment Trialist (CTT) Collaboration om effekt och säkerhet av att sänka LDL-kolesterol med hjälp av statiner.

Mer intensiv sänkning av LDL-kolesterol – effekt och säkerhet är utgiven av SBU.

Mer intensiv sänkning av LDL-kolesterol på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?