Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Mjuk massage vid demenssjukdom

Mjuk massage vid demenssjukdom är en kunskapsöversikt från ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Det finns ringa vetenskaplig dokumentation kring effekten av mjuk massage till demenssjuka patienter. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation om kostnader och kostnadseffektivitet.

Mjuk massage vid demenssjukdom är en värdering av den vetenskapliga dokumentationens kvalitet och bevisvärde för den aktuella frågeställningen gjord av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Kunskapsöversikten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg och personal inom socialtjänsten. Det finns ringa vetenskaplig dokumentation kring effekten av mjuk massage till demenssjuka patienter. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation om kostnader och kostnadseffektivitet. Rapporten visar att större multicenterstudier som utvärderar detta bör utföras innan metoden införs i rutinsjukvård.

Rapporten på SBU:s webbpplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?