Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar På väg – Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

På väg – Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till ett brett utvecklingsarbete för att stärka samverkan vid utskrivning från slutenvården. Samtidigt saknas kunskap på nationell nivå om hur patienterna upplever samordningen vid utskrivning och om de märker någon förändring sedan lagens infördes. Det visar en kartläggning från Vårdanalys.

Omslag till På väg

​I delrapporten På väg kartlägger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården.

Kartläggningen visar att införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till ett brett utvecklingsarbete för att stärka samverkan vid utskrivning från slutenvården.

Analysen visar även att det har skett minskning i antal dagar som patienter väntar på sjukhus efter det att de är utskrivningsklara, men det finns problem med statistiken.

Samtidigt saknas kunskap på nationell nivå om hur patienterna uppfattar att samverkan vid utskrivningen fungerar och om de märker några förändringar sedan lagen infördes.

På väg – Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

På väg på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?