Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Patientutbildning vid diabetes

Patientutbildning vid diabetes är en systematisk översikt från ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Patientutbildning i egenvård har en central roll i diabetesvården och ingår som en rutinmässig del i vården av personer med diabetes. Patientutbildning kan ges individuellt eller i grupp och handlar om patientens rätt och förmåga att påverka och medverka i sin egen vård och behandling.

I Patientutbildning vid diabetes sammanfattas det vetenskapliga underlaget för individuella och gruppbaserade patientutbildningsprogram samt psykologiska interventioner i form av stödprogram baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) och metoden motivationshöjande samtal (MI, AMI, MET). Patientutbildning vid diabetes är gjord av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Rapporten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman