Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet

Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet

Det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Det visar resultaten från en studie en rapport som Folkhälsomyndigheten har beställt av Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning, CAN.

​Skador av alkohol, narkotika och tobak (ANT) är ett betydande folkhälsoproblem, samtidigt som flera aspekter av jämlikhet på området fortfarande är outforskade. Folkhälsomyndigheten gav därför Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i uppdrag att undersöka socioekonomiska skillnader i beroende av ANT samt utsatthet för andras bruk av substanserna.

De frågeställningar som rapporteras har begränsats till:

  1. Hur ser förekomsten av ANT-beroende och utsatthet för närståendes ANT-bruk ut bland kvinnor och män uppdelat på socioekonomiska grupper år 2017?
  2. Kvarstår skillnaderna i problem mellan socioekonomiska grupper när analyserna beaktar ålder, födelseland och sysselsättning?

Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten

Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman