Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt beskriver metoder som kan påskynda utredningen av personer med symtom som kan tyda på cancer. Rapporten är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​I Sverige beror ungefär en fjärdedel av alla dödsfall på cancer. Förutsättningarna för bot, förbättrad livskvalitet och överlevnad är bättre om sjukdomen upptäcks och behandlas tidigt. Tiden från första symtom till diagnos varierar för enskilda personer och kan troligen förkortas i många fall.

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt beskriver metoder som kan påskynda utredningen av personer med symtom som kan tyda på cancer.

En av slutsatserna är att personer med misstänkta hudförändringar kan få snabbare diagnos om allmänläkaren fotograferar hudförändringen och bifogar bilden med remissen till specialistmottagning. Specialistvården kan också planera insatserna bättre och därmed spara resurser.

Kunskapsstödet visar också att information och kampanjer till befolkningen ökar medvetenheten om tidiga symtom på cancer, i synnerhet om informationen är anpassad för den enskilda personen.

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman