Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros

I Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från The Cochrane Collaboration publicerad år 2014.

​I Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från The Cochrane Collaboration publicerad år 2014.

SBU:s sammanfattning

Landbaserad fysisk träning kan öka självrapporterad fysisk funktionsförmåga och minska smärta, främst direkt efter avslutad träningsperiod, vid behandling av symtomatisk höftartros. Det vetenskapliga underlaget har dock vissa brister, vilket gör att effekten av träning kan vara överskattad. Mer evidens behövs för att förstå risker för skador. Fler studier av god kvalitet behövs för att bedöma effekten av fysisk träning på livskvaliteten hos personer med höftartros.

Några av SBU:s kommentarer

Resultaten från Cochrane-rapporten stödjer det sätt som höftartros behandlas i Sverige idag. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas regelbunden, handledd, fysisk träning under lång tid som förstahandsbehandling av artros i höfter, prioritet 4, då det ger en smärtlindrande effekt som kan jämföras med behandling med smärtlindrande läkemedel, prioritet 6-10. Detta är i linje med klinisk praxis.
I Cochrane-rapporten anges att det vetenskapliga underlaget är starkt för att fysisk aktivitet har effekt på smärta och fysisk funktion. Men det finns flera brister i det vetenskapliga underlaget. Kombinationen av att deltagare inte var blindade och att utfallen mättes med självskattningsmetoder kan öka risken för en överskattad effekt. Mätresultaten för smärta och funktion saknar precision eftersom effekterna var små och de baserades på få individer, totalt 549, respektive 521 deltagare i nio studier. Väsentliga skillnader i patientsammansättning, träningsformer, totala mängden träning och använda skattningsskalor mellan studierna försvårar tolkningen av de sammanvägda effekterna.

Fakta om artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Artros kan förekomma i alla leder, men den största sjukdomsbördan orsakas av smärtsam artros i höft och knä. Orsakerna till artros är inte helt kända men tycks vara delvis ärftliga. Artros tar många år att utveckla och blir därför vanligare ju äldre man blir.
De vanligaste symtomen vid artros är smärta, funktionsnedsättning och till följd av det minskad hälsorelaterad livskvalitet. Artros kan också vara helt symtomfri, även då avsaknad av brosk och ben ses på röntgen. Idag finns inget sätt att bota artros, men det finns flera sätt att påverka de symtom som artros kan ge.
Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem