Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Övertrycksandning (PAP) vid sömnapné hos vuxna

Övertrycksandning (PAP) vid sömnapné hos vuxna

Övertrycksandning kan förebygga allvarliga hjärt-kärlhändelser hos personer med andningsuppehåll under sömnen på grund av trånga eller tilltäppta andningsvägar, så kallad obstruktiv sömnapné. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som granskat en australiensk forskningsöversikt i ämnet.

​Vid obstruktiv sömnapné förekommer upprepade andningsuppehåll under sömn på grund av ofri övre luftväg. Följden blir nedsatt syresättning i blodet och frisättning av stresshormoner. De patienter som söker sjukvård snarkar och är i allmänhet dagtrötta. Personer med obstruktiv sömnapné har en ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom i form av stroke, förmaksflimmer, högt blodtryck och kranskärlsjukdom.

Behandling med kontinuerlig övertrycksandning (”continous positive airway pressure, CPAP”) under minst fyra timmar per natt används vid andningsuppehåll och förekommande dagtrötthet. Patienter med svår sömnapné och besvärande dagtrötthet har ofta hög följsamhet till behandlingen medan de som har lindrig sömnapné eller ingen dagtrötthet har sämre följsamhet.

Övertrycksandning kan förebygga allvarliga hjärt-kärlhändelser hos personer med obstruktiv sömnapné konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som granskat en australiensk forskningsöversikt i ämnet.

Övertrycksandning (PAP) vid sömnapné hos vuxna är utgivet av SBU.

Övertrycksandning (PAP) vid sömnapné hos vuxna på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?