Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal innehåller rekommendationer på arbetssätt för att förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

​Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med utmanande beteende avses till exempel utåtagerande kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal innehåller rekommendationer om arbets- och förhållningssätt som kan eller självskadande beteende. Stödet vänder sig till chefer, verksamhetsansvariga och personal.

Omgivningen – underlättande eller hindrande

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen kan antingen vara underlättande eller hindrande för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Viktigt för personen är att få stöd i att kunna förstå och ha kontroll över sin omgivning och det som händer i vardagen samt att bli bemött på ett sätt som möjliggör delaktighet och meningsfull samvaro.

Analysera situationen för att kunna utforma välfungerande stöd

För att kunna utforma ett välfungerande stöd behöver man analysera vad det är som gör en situation ohållbar för en person. Att utgå från situationer som fungerar väl kan hjälpa omgivningen att förstå hur mindre välfungerande situationer kan förändras eller undvikas så att utmanande beteende kan förebyggas. En analys av orsaker till utmanande beteende och individens förutsättningar och behov bör ligga till grund för val av arbets- och förhållningssätt eller metod. När en stödåtgärd är utformad behöver den genomföras systematiskt av personalen. Skulle arbets- eller förhållningssättet inte fungera kan det behöva omprövas. Fokus bör ligga på att förebygga utmanande beteende.

Om innehållet

Innehållet i kunskapsstödet med rekommendationer är en sammanvägning av aktuell forskning och internationella riktlinjer från Socialstyrelsens vetenskapliga underlag samt kunskap och beprövad erfarenhet från experter och yrkesverksamma. Följande områden är centrala i kunskapsstödet:

  • Kunnig personal 
  • Systematiskt arbetssätt 
  • Bemötande och kommunikationsstöd 
  • Begriplig vardag och anpassad miljö 
  • Ohälsa och smärta 
  • Fysisk aktivitet 
  • Förstärka det positiva

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal är utgiven av Socialstyrelsen.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?