Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

I rapporten Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter  finns exempel på hur du kan arbeta med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.

​Rapporten bygger på den kunskap och de erfarenheter som gjordes på Socialstyrelsens konferens om hbtq-perspektivet i teori och praktik 2014, samt vad som har lyfts fram av myndigheter, kommuner, landsting eller organisationer som Socialstyrelsen samarbetat med kring regeringens hbtq-strategi. Samstämmighet råder om att ett antal förutsättningar och krav är viktiga för att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter, som till exempel:

  • Hög hbtq-kompetens och ett gott bemötande är återkommande krav på personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv.
  • Belys hbtq-perspektivet inom styrning och ledning – ett stöd för lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Policydokument kan ge stöd till verksamheterna.
  • Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor, med normer och rutiner som inkluderar hbtq-ungdomarna.
  • Trygga mötesplatser behövs så att hbtq-ungdomar kan träffas på lika villkor, få möjlighet att bygga egna nätverk och skaffa sig positiva förebilder inför vuxenlivet.

Exempelsamlingen visar även på behovet av ytterligare kunskap, fortsatta studier och information om hbtq-frågor. I detta sammanhang kan särskilt transpersoners situation nämnas.

Det saknas även i stor utsträckning forskning om gruppen äldre hbtq-personer och deras behov av vård och omsorg. Inom äldreomsorgen behövs hbtq-alternativ för äldres valmöjlighet. Även inom idrotten finns stora möjligheter att påverka attityder och fördomar, liksom inom kulturen som har unika möjligheter att påverka, både känslomässigt och politiskt.

Att främja hbtq-personers lika möjligheter och rättigheter på Socialstyrelsens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman