Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes kan vara ett stöd för hälso- och sjukvården i ett strukturerat omhändertagande av patienter som har ett riskfyllt långtidssocker. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Nationella utvärderingar visar att det finns behov att förbättra vården för patienter med ett riskfyllt HbA1c, det vill säga långtidssocker.
När diabetesvården bedrivs strukturerat och då patient och behandlare tillsammans följer upp insatsen ökar möjligheten till goda resultat. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes kan vara ett stöd för hälso- och sjukvården i ett strukturerat omhändertagande av patienter som har ett HbA1c högre än 70 mmol/mol.

Underlaget baseras på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet.

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes på SKL:s webbplats

Ytterligare stödmaterial på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman