Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling

Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling

Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling innehåller tio områden med frågor. Checklistan är framtagen av Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med Svenskt demenscentrum.

​Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling innehåller tio områden med frågor. Uppdelningen följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Frågorna behandlar bland annat personcentrerad omvårdnad, BPSD, läkemedel samt fysisk och psykosocial miljö.

En checklista fylls i för varje vårdtagare. Uppföljning rekommenderas efter sex månader.

Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling är framtagen av Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med Svenskt demenscentrum.

Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling på Svenskt demenscentrums webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman