Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom – deluppdrag om de mest sjuka äldre

Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom – deluppdrag om de mest sjuka äldre

Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom visar att undersköterskor med särskild demensvårdsutbildning kan genomföra uppföljningssamtal med personer som har en demenssjukdom med hjälp av avgränsade frågor. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom – deluppdrag om de mest sjuka äldre

​Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd och ett verktyg för att främja delaktigheten i vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras närstående. Myndigheten har undersökt i liten skala om det går att föra samtal med personer med demenssjukdom om deras vård och omsorg och om avgränsade frågor kan fylla någon funktion i uppföljningen av genomförandeplaner.

Personal med demensvårdsutbildning har utfört uppföljningssamtal med personer som har en demenssjukdom och närstående, med hjälp av genomförandeplanen och några avgränsade frågor. Genomförandeplanen och frågorna stimulerade till samtal om vad som var viktigt för den enskilde och kan vara ett sätt att främja delaktighet i vård och omsorg.

Resultatet i Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom visar att undersköterskor med särskild demensvårdsutbildning kan genomföra uppföljningssamtal med personer som har en demenssjukdom. Möjligheterna i det enskilda fallet styrdes av hur långt framskriden sjukdomen var och vårdtagarens dagsform. Flertalet närstående uppgav att de haft nytta av samtalet.

Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom – deluppdrag om de mest sjuka äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Delaktighet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom – deluppdrag om de mest sjuka äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?