Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre – Socialstyrelsens förslag

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre – Socialstyrelsens förslag

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre är tänkt att användas vid uppföljning av läkemedelsbehandling och vid läkemedelsgenomgångar för äldre personer. Checklistan är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre – Socialstyrelsens förslag

​Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre är ett förslag till diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre personer. Checklistan är tänkt att användas vid uppföljning av läkemedelsbehandling och vid läkemedelsgenomgångar för äldre personer, men också vid varje tillfälle då en äldre person söker för, berättar om eller uppvisar symtom. Målgrupperna för checklistan är i första hand läkare – framför allt nyutexaminerade och studenter på läkarutbildningen, samt sjuksköterskor.

Checklistan är framtagen utifrån en sammanställning av kunskap om hur vanliga symtom hos äldre personer kan orsakas av sjukdomar och tillstånd som ofta är föremål för otillräcklig diagnostik, och därmed under- eller felbehandling.

Checklistan utgör inte en fullständig förteckning över alla tänkbara orsaker till symtom, utan är tänkt att fungera en påminnelse om orsaker som ofta förbises, och att symtom, även till synes harmlösa sådana, kan ha orsaker som:

  • är viktiga att identifiera
  • kan kräva vidare utredning och en behandling som skiljer sig från behandlingen av själva symtomet
  • kan få långtgående eller betydande konsekvenser om de inte behandlas.

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman