Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom beskriver en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsens modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom syftar till att ge hälso- och sjukvården och socialtjänsten stöd för samverkan och ett systematiskt arbetssätt kring personen med demenssjukdom. Modellen kan medverka till en mer jämlik vård och omsorg över landet eftersom den bidrar till att tydliggöra vilka insatser som behöver erbjudas en person med demenssjukdom under hela sjukdomsförloppet.

Grunden för vård och omsorg för en person med demenssjukdom är ett personcentrerat förhållningssätt. Modellen är därför avsedd att stödja ett personcentrerat arbetssätt.

Ett standardiserat insatsförlopp

Med ett standardiserat insatsförlopp menas i detta sammanhang att genom en standardiserad modell för samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, erbjuda de insatser och belysa de särskilda perspektiv och viktiga områden som behöver beaktas under demenssjukdomens förlopp.

Modellens upplägg

Modellen består av tre delar som hänger samman:

  • De insatser, särskilda perspektiv och viktiga områden som behöver beaktas för en person med demenssjukdom både vid kontakt med socialtjänsten och med hälso- och sjukvården.
  • Exempel på samverkansformer mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, både mellan huvudmän och inom verksamheterxempel på samverkansformer mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, både mellan huvudmän och inom verksamheter.
  • Verktyg för att underlätta samverkan, exempelvis samordnad individuell plan.

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?