Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Framgångsfaktorer i diabetesvården – inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården – inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården – inspiration för utveckling av diabetesvården presenterar sju framgångsfaktorer i diabetesvården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Framgångsfaktorer i diabetesvården – inspiration för utveckling av diabetesvården

​Uppgifter från Nationella Diabetesregistret visar att det finns skillnader i resultat hos olika landstings och enheters arbete med diabetesvård. Uppgifterna visar också att sju framgångsfaktorer går att se hos vårdenheter och landsting med särskilt goda resultat.

Framgångsfaktorer i diabetesvården – inspiration för utveckling av diabetesvården beskriver de sju framgångsfaktorerna. Kunskapsstödet beskriver också arbetet på de olika nivåerna av organisationerna och att både vårdteamets och landstings- eller regionledningens arbete har effekt på den vård som ges.

Kunskapsstödet vänder sig till personal som arbetar med eller inom diabetesvården, som chef eller i ett vårdteam, men också till landstingsledningar som har en stödjande roll i kvalitetsutvecklingen. Förhoppningen är att personal både ska inspireras och ha nytta av materialet i det fortsatta förbättringsarbetet. Till exempel kan de diskussionspunkter som finns i kunskapsstödet användas som stöd till dialog i verksamheterna.

Diabetes är en folksjukdom som drabbar fem procent av Sveriges invånare. Nationella programrådet för diabetes vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i uppdrag att följa och analysera kunskapsutvecklingen och eventuella variationer i vårdpraxis. Programrådet har också i uppdrag att utarbeta gemensamma kunskapsunderlag för att förbättra diabetesvården i Sverige.

Framgångsfaktorer i diabetesvården – inspiration för utveckling av diabetesvården är utgiven av SKL.

Framgångsfaktorer i diabetesvården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman