Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre beskriver regelverket för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre och hur arbetssättet IBIC kan användas tillsammans med förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Skriften är utgiven av Socialstyrelsen.

​Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i 4 kap. 2 a § SoL med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning.

Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre riktar sig till kommuner och verksamheter som infört eller avser att införa IBIC, och även avser att tillämpa möjligheten att erbjuda hemtjänst enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Skriften beskriver regelverket för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre och hur arbetssättet IBIC kan användas tillsammans med förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innehåller även en fallbeskrivning för en fiktiv person.

Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?