Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård beskriver hur man kan identifiera skador och vårdskador i hemsjukvården genom markerad journalgranskning. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård

​Markörbaserad journalgranskning är en beprövad metod för att identifiera skador och vårdskador. I ett forskningsprojekt har en kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård gjorts. Resultaten talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården. Kunskapsstödet Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård har utformats utifrån resultat och erfarenheter från forskningsprojektet och från arbetet med markörbaserad journalgranskning inom andra delar av sjukvården.

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård beskriver hur man kan identifiera skador och vårdskador i hemsjukvården genom markerad journalgranskning.

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?