Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Mat och måltider inom hälso- och sjukvården

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården är utgiven av Socialstyrelsen. Rapporten redovisar exempel på hur hälso- och sjukvården arbetar med måltidsupplevelser.

​Socialstyrelsen har tillsammans med Livsmedelsverket sammanställt exempel på hur hälso- och sjukvården arbetar för att skapa goda måltidsupplevelser för sina patienter. Exemplen kommer från olika delar i landet och olika typer av verksamhet.

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården är en rapport som redovisar exempel från ett trettiotal verksamheter på hur de arbetar med att skapa goda måltidsupplevelser för sina patienter. De exempel som kommit in kommer från olika typer av verksamheter i olika delar av landet. En del verksamheter redovisar ett övergripande arbete kring mat och måltider som omfattar policy, styrdokument och rutiner för alla led i verksamheten. Andra har en tradition att arbeta med mat och måltider som en del i vård och behandling utan att ha allt för detaljerade nedskrivna rutiner. I några verksamheter lagas mat från grunden i egna kök. I andra verksamheter levereras maten till vårdavdelningen med kantinsystem eller bricksystem från extern leverantör.

En rad faktorer påverkar själva måltidsupplevelsen. Redovisningen i rapportens resultatdel tar sin utgångspunkt i den så kallade FAMM-modellen (The Five Aspects of Meal Model), som beskriver hur faktorerna rummet, mötet, produkten (maten), styrsystemet och atmosfären tillsammans ger den sammantagna måltidsupplevelsen. 

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?