Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Metodstöd för biståndsbedömare främjar digital delaktighet

Metodstöd för biståndsbedömare främjar digital delaktighet

Metodstödet Digitalt bistånd har utvecklats för att främja möjligheterna till ökad delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande för personer med behov av bistånd. Metodstödet vänder sig till personer som arbetar med bistånd och individer i behov av bistånd. Det är framtaget av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Metodstödet Digitalt bistånd erbjuder stöd och information om delaktighet, tillgänglighet, integritet och individens rättigheter. Metodstödet är en webbplats som har utvecklats för att hinder mot digital delaktighet ska identifieras, åtgärdas och undanröjas.

Metodstödet vänder sig främst till personer som arbetar med bistånd och individer i behov av bistånd. Webbplatsen innehåller stöd och information om delaktighet, tillgänglighet, integritet och individens rättigheter genom att belysa delar ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Biståndsbedömare kan med hjälp av metodstödet bli mer medvetna om sin avgörande roll i att minska det digitala utanförskapet. Med hjälp av metodstödet kan individen få större möjligheter till rätt bistånd och lösningar för att stärka delaktigheten.

Syftet med metodstödet är att det digitala utanförskapet ska minska genom att fler individer kan ges det stöd eller bistånd som de behöver för att kunna leva ett självständigt och självbestämmande liv.

Metodstödet Digitalt bistånd är framtaget av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Metodstödet Digitalt bistånd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?