Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering (MMSE-SR)

Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering (MMSE-SR)

Kunskapsstödet Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering (MMSE-SR) är en manual om testet MMSE-SR. Manualen är framtagen av Svensk förening för kognitiva sjukdomar, SFK.

​Mini-Mental State Examination, MMSE, även kallat MMT, är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av olika kognitiva funktioner som orientering, minne, språk och logisk-spatial förmåga. MMSE-SR har utvecklats av en arbetsgrupp vid Svensk Förening för Kognitiva Sjukdomar, SFK.

Testet har utvecklats för att bedöma kognitiv förmåga hos psykiatriska patienter. Idag används det i huvudsak vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Genom att frågor och poängsättning följer en tydlig mall kan bedömningarna bli mer tillförlitliga och jämförbara.

Under testet får testpersonen bland annat svara på ett antal frågor, benämna föremål och rita av en figur. Testet utförs av en undersökare som kan vara läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan tränad sjukvårdspersonal. Testet tar cirka 15 minuter och bör utföras av en tränad person.

MMSE är inte något diagnosinstrument utan ett test som mäter kognitiva funktioner och förändringar i dessa. Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ökar möjligheten att fånga upp förekomst av kognitiv svikt om man kombinerar MMSE och Klocktest. Med klocktestet mäts testpersonens kognitiva funktioner genom att personen får rita en klocka med urtavla, siffror och visare.

Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering (MMSE-SR) är en manual framtagen av Svensk förening för kognitiva sjukdomar, SFK.

Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering (MMSE-SR) på Svenskt demenscentrums webbplats

Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering (MMSE-SR) på SFK:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman