Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg

Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg

Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg beskriver ett boende för personer med Prader-Willis syndrom. Personalen delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med att förebygga situationer som kan riskera att resultera i tvångs- och begränsningsåtgärder.

Omslagsbild till Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som v

​Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg beskriver ett boende för personer med Prader-Willis syndrom. Personalen delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med att förebygga situationer som kan riskera att resultera i tvångs- och begränsningsåtgärder.  

Prader-Willis syndrom

Personer med Prader-Willis syndrom, PSW, har en lätt kognitiv utvecklingsstörning, som bland innebär att de har ett tvångsmässigt förhållande till mat. Personer med Prader-Willis syndrom hamnar lätt i situationer som kan vara svåra för personal att bemöta. Syndromet orsakas av en kromosomavvikelse som medför utvecklingsstörning, omåttlig aptit, kortväxthet, låg produktion av tillväxthormoner och muskelslapphet.  

Lärande exempel 

Ett lärande exempel innehåller en beskrivning av ett eller flera arbetsätt och vad man vill uppnå. I de fall exemplet är hämtat från en verksamhet lyfts också erfarenheter av arbetssättet fram – vad man bedömer har fungerat bra eller dåligt likaväl som andra frågeställningar som uppkommit. I Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg delar personalen med sig av sina erfarenheter från många års arbete med att förebygga situationer som kan riskera att resultera i tvångs- och begränsningsåtgärder.
De lärande exemplen är inga färdiga koncept som kan följas i syfte att nå ett visst mål eller för att leva upp till de krav och mål som enligt lag gäller för en verksamhet. Varje arbetsätt måste anpassas till den verksamhet det gäller. Det är också respektive verksamhet som ansvarar för att de arbetssätt som tillämpas och de förändringar som genomförs är förenliga med gällande lagstiftning.

Inspiration till andra

Det boende som beskrivs i Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg har en lång erfarenhet av personer med PWS. De arbetssätt och erfarenheter som förmedlas har relevans för stödet till personer med PWS, men bör även kunna ge inspiration till andra verksamheter.

Skapa förutsägbarhet

Det arbetssätt som vuxit fram handlar om att skapa förutsägbarhet genom struktur och rutiner. Utgångspunkter är alltid den enskildes uppfattning om vad som är ett meningsfullt liv och en hög grad av dialog och delaktighet i syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Verksamheten betonar att de arbetar individuellt utifrån den enskildes behov och önskemål. Men eftersom alla boende har diagnosen PWS, så finns många rutiner och strukturer som kan uppfattas som generella.
Mot mindre tvång och begränsningar – att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman