Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna

Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna

Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna beskrivs ett särskilt boende där miljöanpassningar genomförts för att stödja de boende att röra sig fritt. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna

​Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna beskrivs ett särskilt boende där miljöanpassningar genomförts för att stödja de boende att röra sig fritt.

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för personer vars kognitiva förmåga börjar svikta.  

Lärande exempel

Det lärande exemplet i Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna beskriver ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. År 2013 genomfördes ett förändringsarbete med målet att minska på tvångs- och begränsningsåtgärder med hjälp av miljöanpassningar.  

Om exemplet 

Vid boendet bor personer med demenssjukdom. De 39 lägenheterna är fördelade på sex avdelningar på tre våningsplan. Boendet stod klart för inflyttning år 1999. När verksamheten påbörjades var det få som ifrågasatte byggnadens karaktär av institution. Det var så här boenden brukade se ut. Att många dörrar var låsta ingick i dåtidens norm för hur det skulle vara vid ett boende för personer med demenssjukdom.
Under 2013 påbörjades ett arbete vid verksamheten för att de boende skulle kunna röra sig mera fritt. Via Myndigheten för delaktighet fick man stöd och medel för att genomföra miljöanpassningar och prova ny teknik. Målet var att minska på tvångs- och begränsningsåtgärder.

Förändringar i fysiska miljön

Arbetet inleddes med att personal och anhöriga engagerades. Personalen fick gå på olika utbildningar, bland annat om bra boendemiljö för personer med demenssjukdom. De fick också i uppgift att diskutera och komma med förslag på hur den fysiska miljön skulle kunna förändras med målet att de boende skulle kunna röra sig mer fritt i huset.
Arbetet började med att man identifierade olika problem i den befintliga miljön och konsekvenser av dessa. Man var överens om att många boende visade stort intresse för dörrarna och att det ofta hände mycket kring dessa.

Enkla lösningar

Grupperna som var engagerade i förändringsarbetet kom med förslag på åtgärder för hur olika svårigheter skulle kunna hanteras. Bland annat byttes glaset i entrédörren ut mot frostat glas, medan dörren som vetter ut mot husets baksida och en trädgård fick ha kvar vanligt fönsterglas. De boendes intresse för entrédörren skulle därmed minska och utomstående kunde inte längre stå utanför och titta in.  

Tvångs- och begränsningsåtgärder har minskat

Många problem som de tidigare låsta dörrarna skapade har försvunnit och det utan att de boende ramlar i trappor eller försvinner ut från avdelningar och hus för att sedan gå vilse. En annan konsekvens av att hela fastigheten öppnades upp var att den även öppnades upp för anhöriga. Det blir plötsligt möjligt för dem att till exempel följa med sin närstående in på en helt annan avdelning. När ett boende öppnas upp blir hela byggnaden mer tillgänglig även för andra än enbart personalen och de boende vilket det kan finnas skäl att reflektera över. 
Mot mindre tvång och begränsningar – att vända intresset bort från dörrarna är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?