Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller det fullständiga underlaget från utvärderingen av diabetesvården, inklusive beskrivning av använda metoder samt resultat för samtliga indikatorer. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Nationella riktlinjer - utvärdering 2015 - diabetesvård - indikatorer och underlag för bedömningar

​I Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – indikatorer och underlag för bedömningar har Socialstyrelsen utvärderat diabetesvården med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2010 och 2015. Utgångspunkten har även varit de förbättringsområden som framkom i utvärderingen av diabetesvården från 2011.

Rapporten innehåller det fullständiga underlaget från utvärderingen av diabetesvården, inklusive beskrivning av använda metoder samt resultat för samtliga indikatorer.

Utvärderingen visar att flera av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna, bland annat som underlag för vårdprogram, rekommendationer för läkemedelsterapi eller som underlag för andra beslut.

Men utvärderingen visar också att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där hälso- och sjukvården behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa riktlinjerna samt att framöver även uppnå de målnivåer som Socialstyrelsen fastställt för vissa indikatorer.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – indikatorer och underlag för bedömningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman