Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning sammanfattar det viktigaste från utvärderingen av diabetesvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Nationella riktlinjer - utvärdering 2015 - diabetesvård - rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

​I Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning har Socialstyrelsen utvärderat diabetesvården med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2010 och 2015. Utgångspunkten har även varit de förbättringsområden som framkom i utvärderingen av diabetesvården från 2011. Rapporten sammanfattar det viktigaste från utvärderingen av diabetesvården.

Utvärderingen visar att flera av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna, bland annat som underlag för vårdprogram, rekommendationer för läkemedelsterapi eller som underlag för andra beslut.

Men utvärderingen visar också att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där hälso- och sjukvården behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa riktlinjerna samt att framöver även uppnå de målnivåer som Socialstyrelsen fastställt för vissa indikatorer.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2015 – diabetesvård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman