Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – vägledning, rekommendationer och indikatorer – stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – vägledning, rekommendationer och indikatorer – stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring och tillgodose en likvärdig vård för patienterna. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en gemensam grund för ett gott omhändertagande av personer i livets slutskede.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – vägledning, rekommendationer och indikatorer – stöd för styrning och ledning ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring och tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

De primära målgrupperna för kunskapsstödet är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, såsom politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer. En annan viktig målgrupp är professionen.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – vägledning, rekommendationer och indikatorer – stöd för styrning och ledning är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?