Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Rapporten Palliativ vård förtydligar ett antal begrepp inom den palliativa vården, för att ge stöd i utvecklingen av en god och jämlik vård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

​Socialstyrelsen har utifrån ett nationellt perspektiv utvärderat den palliativa vården i livets slutskede. I Sverige avlider drygt 90 000 personer årligen, och omkring 80 procent av dessa bedöms ha varit i behov av palliativ vård. Under arbetet med utvärderingen framkom att vissa begrepp inom den palliativa vården uppfattades som otydliga.

Den palliativa vården inkluderar insatser från flera kompetenser och ofta från flera huvudmän. Enhetliga begrepp och termer utgör en grund för att vården ska fungera för den enskilde och vara jämlik över hela landet.

Det främsta syftet med att förtydliga och konkretisera begrepp är att skapa förutsättningar för att patienter i behov av palliativ vård och deras närstående får en god och jämlik palliativ vård.

Rapporten Palliativ vård förtydligar och konkretiserar ett antal begrepp inom den palliativa vården, för att ge stöd i utvecklingen av en god och jämlik vård.

Dessa begrepp är:

  • palliativt förhållningssätt
  • palliativ vård
  • palliativ vård i livets slutskede
  • brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede
  • brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
  • efterlevandesamtal
  • allmän palliativ vård
  • specialiserad palliativ vård
  • specialiserad palliativ verksamhet
  • palliativt konsultteam.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare och verksamhetsledningar inom landsting, regioner och kommuner, berörda yrkesgrupper och patientföreningar.

Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp är utgiven av Socialstyrelsen.

Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman