Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård ger en bild av riskerna i och kring den kommunala hälso- och sjukvården och beskriver de grundläggande metoderna och arbetssätten för att göra vården säker. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

​Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men trots det skadas människor i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas.

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård ger en bild av riskerna i och kring den kommunala hälso- och sjukvården och beskriver de grundläggande metoderna och arbetssätten för att göra vården säker.

Kopplingen mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö är av stor vikt. Kunskapsstödet förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt. Det betyder att vara medveten om riskerna för vårdskador och att agera för att minska dem. Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård vänder sig i första hand till de som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård.

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman