Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Proaktiv vård av sköra äldre

Kunskapsstödet Proaktiv vård av sköra äldre innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som risker att utveckla skörhet. Det är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Proaktiv vård av sköra äldre

​Primärvården är viktig för att sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv utan att behöva vistas på sjukhus i onödan. Kunskap och erfarenhet finns om hur skörhet kan förebyggas. Kunskapsstödet Proaktiv vård av sköra äldre innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som risker att utveckla skörhet.

Kunskapsstödet syftar till att göra det lättare att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadium och planera och utföra proaktiva insatser. Detta för att bidra till en god och jämlik vård av sköra äldre i hela landet.

Kunskapsstödet är framtaget främst för personal som vårdar eller planerar vård av sköra äldre i primärvården. I vården av sköra äldre samarbetar landsting/region ofta med kommunen.

Proaktiv vård av sköra äldre är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Proaktiv vård av sköra äldre på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?