Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende – vägledning för tillämpning av socialtjänst och hyreslagstiftningen

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende – vägledning för tillämpning av socialtjänst och hyreslagstiftningen

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende är en vägledning om tillämpning av socialtjänstlagen och hyreslagstiftningen. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelen och Boverket.

​I Socialtjänstlagen, SoL, anges att den som har beviljats eller ska beviljas bistånd i form av boende i en särskild boendeform för äldre ska kunna bo tillsammans med make eller sambo. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 november 2012. För att stödja tillämpningen av bestämmelsen har Socialstyrelsen och Boverket tagit fram vägledningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende. Vägledningen utgår även från socialtjänstförordningen och hyreslagstiftningen. Den bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-uttalanden.

Socialstyrelsen ansvarar för de delar i vägledningen som rör tillämpningen av socialtjänstlagstiftningen och Boverket för de delar som rör tillämpningen av hyreslagstiftningen.

Syftet med vägledningen är att ge stöd vid handläggning av ärenden som rör parboende och tillämpning av relevanta delar av hyreslagstiftningen. Den riktar sig främst till förtroendevalda, förvaltningschefer och ansvariga för kvalitetsutvecklingen centralt som hanterar frågor om parboende inom äldreomsorgen på övergripande nivå. Vägledningen riktar sig även till handläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen som ansvarar för handläggningen av ärenden och verkställande av beslut.

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende – vägledning för tillämpning av socialtjänst och hyreslagstiftningen är utgiven av Socialstyrelsen och Boverket.

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?