Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Reflektionsmaterial för en utvecklad samordning

Reflektionsmaterial för en utvecklad samordning

Reflektionsmaterial för en utvecklad samordning kan vara ett stöd för dialog om samverkan kring personer med kroniska sjukdomar eller komplexa och sammansatta behov. Reflektionsmaterialet är framtaget av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Reflektionsmaterial för en utvecklad samordning riktar sig till verksamheter inom vård och omsorg som möter personer med kroniska sjukdomar eller komplexa och sammansatta behov. Vård- och omsorgsaktörer kan använda reflektionsmaterialet för att utveckla samordningen för personer som har behov av insatser från flera aktörer och huvudmän.

Materialet är utformat efter personer med Multipel Skleros, MS. Det omfattar filmer, diskussionsfrågor och övningsuppgifter. Filmerna i materialet är applicerbara på samordning generellt. Diskussionsfrågorna och övningsuppgifterna går att anpassa utifrån de patient- och brukargrupper som man utgår ifrån.

Materialet används i tillsynarbete och reaktionerna på materialet och det dialogbaserade upplägget har varit positiva. Därför har IVO gjort materialet tillgängligt på sin webbplats för alla att ta del av, trots att det fortfarande används i tillsynen.

En fungerande samordning byggs inte på egen hand, utan skapas gemensamt av både medarbetare, chefer och politiker. För att kunna förbättra samordningen behöver därför personer från alla nivåer i er organisation mötas och utbyta perspektiv med varandra – det vill säga både personer från verksamheten, chefsnivån och den högsta ledningen.

Reflektionsmaterialet för en utvecklad samordning på IVO:s webbplats

 

 Teman