Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Säkerhetskulturtrappan från A till E – Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet

Säkerhetskulturtrappan från A till E – Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet

Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkerställd för att vara representativt för samtliga regioner och landsting i Sverige. Det bearbetade dialogverktyget är utgivet av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Säkerhetskulturtrappan från A till E - Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet

​Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter. Den uttrycker organisationens vilja och förmåga att förstå säkerhet, risker, viljan och förmågan att agera så att säkerhet kan främjas. Övningen ökar kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen.

Dialogverktyget på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman