Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Sekretess- och tystnadspliktsgränser – i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser – i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser är en vägledning om de rättsliga förutsättningarna när socialtjänst och hälso- och sjukvård lämnar ut uppgifter över så kallade sekretess- eller tystnadspliktsgränser. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Sekretess- och tystnadspliktsgränser är en vägledning om de rättsliga förutsättningarna för att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kunna lämna ut uppgifter över så kallade sekretess- eller tystnadspliktsgränser vid samverkan kring vården och omsorgen om en vuxen person.

Vägledningen tar även upp om och hur verksamheter kan använda informationsteknik när de lämnar ut uppgifter som faller under sekretessreglering eller tystnadsplikt.

Vägledningen omfattar både verksamheter som bedrivs i offentlig och privat regi. Den riktar sig primärt till dem som har ansvaret för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Sekretess- och tystnadspliktsgränser – i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården är utgiven av Socialstyrelsen.

Sekretess- och tystnadspliktsgränser på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?