Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre beskriver en arbetsprocess i fyra steg som kommunerna kan använda i sin upphandling av tjänster i äldreomsorgen. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

​Kvalitet i vård och omsorg för äldre personer kräver ett systematiskt arbetssätt där alla aktörer är överens om vilka tjänster som ska levereras och med vilken kvalitet. I vägledningen Ställa krav på kvalitet och följa upp definierar Socialstyrelsen kvalitet i relation till målen och kraven för aktuell lagstiftning.

Ställa krav på kvalitet och följa upp beskriver en arbetsprocess i fyra steg. Arbetsprocessen består av stegen behovsanalys, kvalitetskartläggning, riskanalys och uppföljning. Stegen kan kommunerna använda i sin upphandling av tjänster i äldreomsorgen.

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Ställa krav på kvalitet och följa upp på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?