Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder ICF och KVÅ i kommunal hälso-och sjukvård

ICF och KVÅ i kommunal hälso-och sjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i kommunal hälso- och sjukvård. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2019.

​Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, gäller från och med 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om vårdåtgärder som vidtagits (utförts) av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ.

Urval för kommunal hälso-och sjukvård

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i kommunal hälso- och sjukvård tillsammans med företrädare för de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och täcker alla åldersgrupper i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen kan laddas ner på nedanstående länk på Socialstyrelsens webbplats.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman