Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är reviderad mars 2015. Kunskapsstödet tar upp hur man kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana. Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Informationsspecifikation för levnadsvanor

​Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är reviderad mars 2015. I den reviderade versionen av informationsspecifikationen har följande ändringar gjorts jämfört med den ursprungliga version. Tabellen med Snomed CT-koder i bilaga 3 har uppdaterats med nya koder som tillkom i den svenska releasen av Snomed CT 2014-11-30. OID:en för Snomed CT på sida 22 har ändrats och en text om licenskrav för användning av Snomed CT har lagts till på sida 22.

Dokumentet bygger på den RIV-specifikation som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har tagit fram och den informationsspecifikation för riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor som har utarbetats i Region Skåne med stöd från Socialstyrelsen. Informationsspecifikationen kan användas av dem som utvecklar journalsystemen i landstingen och av journalsystemsföretag.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är utgiven av Socialstyrelsen.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?