Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

En klassifikation av åtgärder anger hur en utförd åtgärd ska grupperas (klassificeras), det vill säga vilken kategori och grupp den ska tillhöra i en hierarkiskt uppbyggd struktur. Klassifikationen anger också vilken kodbeteckning (åtgärdskod) som ska användas inom en viss klassifikation.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och de så kallade icke-kirurgiska åtgärdskoderna. Det är obligatoriskt att rapportera in KVÅ-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister sedan den 1 januari 2007.

KVÅ finns i olika format

Hela KVÅ-databasen finns i Excel- och Access-format för att man lätt ska kunna söka i den och filtrera åtgärderna på olika sätt. KVÅ finns också i ANSI- och ASCII-format för den som önskar lägga in klassifikationen i sitt journaldatasystem (i dessa format förekommer endast koder och kodtexter, beskrivningstexterna saknas). Därutöver finns exempel på lathundar eller vyer, särskilt anpassade till verksamhetsområde, specialitet eller yrkeskategori.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman