Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Kodning i cancerregistret 2019

Kodning i cancerregistret 2019

Kodning i cancerregistret 2019 är en handledning som syftar till att skapa en enhetlig rapportering och registrering över landet. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Kodning i cancerregistret 2019

​Cancerregistret används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst i befolkningen och för att följa förändringar över tid. Det är ett incidensbaserat register och bygger på registrering av primärtumörer. Det innehåller uppgifter om samtliga maligna samt vissa benigna tumörer och tumörliknande tillstånd. Uppgifter från vårdgivaren rapporteras till Regionalt cancercentrum i respektive region för att kontrolleras, kodas och registreras.

Kodning till Cancerregistret innehåller klassificering av tumörer enligt det kliniska läget (topografi), morfologisk diagnos samt instruktioner och kommentarer som stöd vid kodningen. Den innehåller flertalet koder som förekommer i Cancerregistret men däremot innehåller den inte en komplett förteckning av koder.

Socialstyrelsens handledning för kodning i cancerregistret har som syfte att skapa en enhetlig rapportering och registrering över landet. Handledningen gäller för år 2019.

Kodning i cancerregistret 2019 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman