Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Nationella kvalitetsindikatorer - Vården och omsorgen om äldre personer

Nationella kvalitetsindikatorer - Vården och omsorgen om äldre personer

Nationella kvalitetsindikatorer för vården och omsorgen om äldre personer ger kunskap om identifiering och förebyggande åtgärder vid fall, undernäring, trycksår samt rör vård och omsorg i livets slutskede, läkemedelgenomgångar och läkemedelsanvändning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Nationella kvalitetsindikatorer
​Nationella kvalitetsindikatorer - Vården och omsorgen om äldre personer presenterar indikatorer som används i identifiering och förebyggande av fallolyckor, undernäring, trycksår, läkemedelomgångar. Kunskapsstödet behandlar dessutom vård och omsorg i livets slutskede, läkemedelsgenomgångar och läkemedel förskrivna och uthämtade från apotek 

Rapporten ger kunskap om hur man kan identifiera att en person riskerar att falla, utveckla undernäring eller trycksår. Kunskapen skapar förutsättningar för att tidigt uppmärksamma risker och problem och att förhindra onödigt lidande samt att därmed bidra till en bättre livskvalitet.

Indikatorer för läkemedelsgenomgångar syftar bland annat till att bidra till att rätt läkemedel ges till rätt person, i rätt tid och dos och på rätt sätt. Indikatorerna för läkemedelsanvändningen uppmärksammar särskilt att många olika läkemedel (polyfarmaci) till en och samma person innebär en stor risk för biverkningar och att läkemedel reagerar på ett sätt med varandra så att effekten inte blir den avsedda (läkemedelsinteraktioner).

Nationella kvalitetsindikatorer syftar till att bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. Arbetet är en del av regeringsuppdraget som handlar om att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre personer.

Nationella kvalitetsindikatorer - Vården och omsorgen om äldre personer är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella kvalitetsindikatorer på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?