Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

NordDRG

NordDRG är ett patientklassificeringssystem som gemensamt har utvecklats av de nordiska länderna. Patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas med hjälp av DRG-systemet i en och samma grupp.

​Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett patientklassificeringssystem för att dela in patienter i likartade grupper. DRG används också för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats av de nordiska länderna gemensamt.

Det primära syftet med DRG-systemet är att patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. Eftersom DRG-systemet tar hänsyn till kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende kostnadseffektivitet.

NordDRG har utvecklats för slutenvård, psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi samt öppenvård på sjukhus. Socialstyrelsen förvaltar och underhåller den svenska delen av NordDRG.

NordDRG på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman