Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Snomed CT

Snomed CT är ett begreppssystem som syftar till att göra dokumentationen i vård och omsorg enhetlig, entydig och ändamålsenlig. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT ska kunna införas och användas i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.

​Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska dokumentationssystem inom vård och omsorg. Det är ett begreppssystem som syftar till att göra dokumentationen i vård och omsorg enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Genom att strukturera informationen på ett enhetligt sätt kan man uppnå ökad entydighet och kvalitet i informationen. Snomed CT ger förutsättningar för IT-system att tolka och överföra information på ett korrekt sätt. Informationsutbytet blir smidigare om både sändare och mottagare använder samma begrepp.

Begreppssystemet används ännu inte i skarp drift i svensk vård och omsorg. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT ska kunna införas och användas i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. I dagsläget har ett hundratal företag, privatpersoner och företrädare för verksamheter inom vård och omsorg Socialstyrelsens licens att använda Snomed CT.

Drygt 300 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer

Snomed CT innehåller för närvarande drygt 300 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer. Varje begrepp har ett unikt id-nummer som bidrar till att det på ett säkert sätt kan identifieras i elektronisk dokumentation. Begreppen binds samman av relationer som ordnar dem i flera parallella strukturer inom 19 olika områden. Exempel på områden är kliniskt fynd, åtgärd, organism och kroppsstruktur.

Socialstyrelsen har översatt drygt 285 000 av begreppen i Snomed CT till svenska. Från och med 2011 förvaltar och utvecklar Socialstyrelsen den svenska versionen för att regelbundet kunna tillhandahålla kontrollerade uppdateringar. Det innebär bland annat att myndigheten översätter nya begrepp från engelska till svenska och att de tar fram svenska begrepp som saknas i Snomed CT. Socialstyrelsen distribuerar både den svenska och den internationella versionen av Snomed CT till användare med licens.

Kunskapsstöd

Mappning mellan Klassifikation av medicinska åtgärder och Snomed CT

Mappning möjliggör att data som samlats in och kodifierats för ett ändamål kan användas för andra ändamål. Snomed CT-kodad information behöver ibland konverteras till klassifikationskoder som i sin tur utgör underlag för statistik, uppföljning och Diagnosrelaterade grupper, DRG. Rapporten beskriver mappningen från Klassifikation av medicinska åtgärder, KMÅ, till Snomed CT.

Mappning mellan Klassifikation av medicinska åtgärder och Snomed CT på Socialstyrelsens webbplats

Metod för mappning till Snomed CT​

Metod för mappning till Snomed CT ska fungera som ett metodstöd och riktar sig till personal som involveras i ett mappningsarbete. Metod för mappning till Snomed CT beskriver metoden för hur mappningsprocessen bör gå till vid mappning av information från en källa, till exempel ett vårddokumentationssystem, till Snomed CT.

Syftet med enhetlig och systematisk mappning är att länka ett begrepp, i exempelvis ett journalssystem, till ett begrepp i ett standardiserat begreppssystem eller kodverk, till exempel Snomed CT. Mappning möjliggör också att data som samlats in och kodifierats för ett ändamål kan användas för andra ändamål.  

Metod för mappning till Snomed CT på Socialstyrelsens webbplats

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg innehåller Socialstyrelsens generella rekommendationer om när nationella klassifikationer respektive Snomed CT bör användas.

Rapporten rekommenderar att i första hand använda klassifikationskoder när man behöver lagra uppgifter om diagnoser, åtgärder eller funktionstillstånd i en strukturerad journal.

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman