Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015 presenterar utförda aktiviteter under 2015 för att upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015

​Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015 presenterar utförda aktiviteter under 2015 för att upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Rapporten innehåller även Socialstyrelsens slutsatser och rekommendationer.

I regleringsbrevet för 2015 har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Årets uppdrag är en fortsättning på tidigare uppdrag och utförs i enlighet med den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan.

Socialstyrelsen har under 2015

  • Uppdaterat den nationella källan för ordinationsorsak till att omfatta ordinationsorsaker och behandlingsändamål för produkter som fanns tillgängliga på den svenska marknaden den 1 november 2015. Varje unik ordinationsorsak har kopplats till en Snomed CT-kod.
  • Samarbetat med E-hälsomyndigheten i deras uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen ta fram ett förslag till förvaltnings- och distributionsverktyg. I E-hälsomyndighetens rapport redogörs för de tekniska frågorna, inklusive att skapa ett verktyg för underhåll av informationen i kodsystemet. Där redovisas också den tänkta ansvarsfördelningen mellan myndigheterna, vad avser tekniska frågor och kodsystemets innehåll. 
  • Arbetat med systemets metastruktur. En hierarkisk indelning av ordinationsorsaker har tagits fram för att underlätta kodsystemets användning. 
  • Tillgängliggjort terminologin med tillhörande Snomed CT-koder för samtliga ordinationsorsaker. 
  • Tagit fram förslag till krav och riktlinjer avseende kodsystemets användning i hälso- och sjukvårdens it-system, med särskilt beaktande av aspekterna informations- och patientsäkerhet, integritet och användarnytta. 
  • Beskrivit processer för kodsystemets fortlöpande förvaltning och beräknat kostnader för nödvändiga resurser för denna förvaltning. 
  • Tagit fram en begrepps- och informationsmodell för Nationell källa för ordinationsorsak, som har sin grund i den nationella informationsstrukturen och som dessutom har en koppling till dess processmodell.

Socialstyrelsen anser att en användning av det framtagna kodsystemet för ordinationsorsaker i hälso- och sjukvårdens it-system kan bidra till en bättre och säkrare ordinationsprocess. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att: 

  • Socialstyrelsen under 2016 fortsätter att underhålla och förvalta kodsystemet i samma omfattning som 2015. I arbetet ingår även att förankra och genomföra begränsade tester med verksamheterna för att säkerställa användbarheten i praktiken. 
  • En förutsättning för en långsiktigt effektiv förvaltning av kodsystemet är att E-hälsomyndigheten utvecklar ett underhållsverktyg och ansvara för teknisk drift, utveckling och tillgängliggörande av kodsystemet.

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015  är utgiven av Socialstyrelsen.

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?