Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård

Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård

Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård är framtagen för användning i NordDRG. Den innehåller koder och kodtexter för att beskriva funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård

​Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård är en vidareutveckling av NASS (Nordic Assessment Score), ett tidigare nordiskt förslag till kodningssystem.

Vägledningen är framtagen för användning i NordDRG. Den innehåller koder och kodtexter för att beskriva funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård. Koderna utgår från patientens grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning.

Denna vägledning ersätter den tidigare publicerade versionen 2017.

Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård påSocialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?