Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Allmän tillgång?

Rapporten Allmän tillgång? visar att vårdcentralerna i Sverige både har behov av och råd att anställa fler läkare. Bristen beror bland annat på att det har saknats en samlad och långsiktig strategi för primärvårdens läkarförsörjning på nationell och regional nivå. Rapporten är utgiven av Myndigheten för vårdanalys.

Omslag: Allmän tillgång?

​I dag betonas vikten av en stärkt första linjens vård för att möta utvecklingen med fler äldre och kroniskt sjuka personer i befolkningen. Trots det är antalet läkare i primärvården lågt.

Vårdanalys har undersökt tillgången till läkare i primärvården och identifierat utvecklingsområden för en mer strategisk kompetensförsörjning som utgår från befolkningens behov.

Hälften av landets vårdcentraler uppger att de har vakanser, det vill säga både ett behov av och råd att anställa fler läkare. Det finns även stora skillnader i bemanningen mellan enskilda vårdcentraler och mellan storstäder och glesbygd, där vårdcentraler i glesbygden har svårare att rekrytera fast personal. Vårdcentraler utanför storstäderna klarar sin läkarförsörjning genom hyrläkare och vikarier. Bristen beror till stor del på att det har saknats en samlad och långsiktig strategi för primärvårdens läkarförsörjning på nationell och regional nivå.

Allmän tillgång? är utgiven av Myndigheten för vårdanalys.

Allmän tillgång? på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?