Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Anhöriga som ger omsorg till närstående – fördjupad studie av omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående – fördjupad studie av omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående redovisar resultaten av fördjupade analyser av anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser för hälsa, förvärvsarbete och livskvalitet.  Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Anhöriga som ger omsorg till närstående – fördjupad studie av omfattning och konsekvenser

​De flesta människor hamnar någon gång i en situation där de behöver ge omsorg till en närstående på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder.

Anhöriga som ger omsorg till närstående redovisar resultaten av fördjupade analyser av anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser för hälsa, förvärvsarbete och livskvalitet.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion och är inte bara ett komplement till hälso- och sjukvård och socialtjänst. I vissa fall ersätter anhörigomsorgen samhällets insatser för att de berörda vill ha det så, eller för att insatserna inte upplevs vara tillräckliga.
  • I de flesta fall är omsorgsgivandet ett frivilligt åtagande men omfattningen och formerna är inte alltid självvalda. Det finns brister i samordningen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst för personer med stora vård- och omsorgsbehov, vilket ökar belastningen för de anhöriga som nödgas kompensera för det.
  • Omsorgens omfattning har stor betydelse för graden av påverkan hos anhöriga. Ett stort omsorgsåtagande riskerar att försämra hälsan och livskvaliteten hos de anhöriga och möjligheterna att förvärvsarbeta och studera. Ett mindre omfattande åtagande kanske inte har någon negativ påverkan alls. Resultatet visar också att olika konsekvenser för hälsa och förvärvsarbete hänger nära samman och att de i sin tur formar livskvaliteten.

Anhöriga som ger omsorg till närstående – fördjupad studie av omfattning och konsekvenser är utgiven av Socialstyrelsen.

Anhöriga som ger omsorg till närstående – fördjupad studie av omfattning och konsekvenser på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman