Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Antalet självmord som anmäls som vårdskada till IVO har minskat kraftigt

Antalet självmord som anmäls som vårdskada till IVO har minskat kraftigt

Antalet anmälningar av vårdskador som gäller självmord har minskat kraftigt sedan den obligatoriska anmälningsplikten togs bort för självmord som inträffat i närtid efter en vårdkontakt. Detta konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en kartläggande jämförelse av antalet anmälda självmord.

​Under åren 2013-2016 låg det totala antalet anmälningar till IVO som gäller självmord på en ganska konstant nivå. IVO konstaterar nu i en rapport att antalet anmälningar har minskat kraftigt sedan dess.

Fram till den 1 september 2017 var det obligatoriskt för vårdgivare att anmäla till IVO om en patient begått självmord inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt. Då upphörde Socialstyrelsens föreskrifter som reglerade detta.

Efter detta datum omfattas självmord enbart av bestämmelserna i 3 kap. 3, 5 §§ i patientsäkerhetslagen, PSL. Där föreskrivs att vårdgivaren ska utreda och anmäla allvarliga händelser i vården som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

IVO har i sin rapport jämfört antalet inkomna ärenden som rör självmord som inträffat under två perioder 1 september 2016-30 juni 2017 respektive 1 september 2017- 30 juni 2018   och minskningen är betydande.

Rapporten på IVO:s webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?