Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Avgifter inom äldreomsorgen – kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Avgifter inom äldreomsorgen – kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Rapporten Avgifter inom äldreomsorgen ger en samlad bild av kommunernas avgifter inom vården och omsorgen om äldre och beskriver de olika avgiftssystemen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Avgifter inom äldreomsorgen – kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

​Rapporten Avgifter inom äldreomsorgen presenterar en kartläggning av kommunernas avgiftssystem inom vården och omsorgen om äldre. Rapporten redovisar också en analys av effekterna av avgiftsuttaget för enskilda äldre och för finansieringen av kommunernas vård och omsorg om äldre.

Kartläggningen har genomförts som en totalundersökning med en enkät till alla kommuner. Rapporten bygger också på fördjupade intervjuer med tjänstemän, politiker och brukarrepresentanter från fem kommuner, gjort avgiftssimuleringar i fyra kommuner och arrangerat fokusgrupper med avgiftshandläggare.

Rapporten visar bland annat följande:

  • En helhetssyn saknas kring avgifterna för de äldres vård och omsorg. Bostadstillägget för pensionärer täcker i många fall inte kostnaderna för hyran i permanent särskilt boende och det saknas koordination mellan kommuner och landsting med avseende på vård- och omsorgsavgifter, patientavgifter samt de äldres egenkostnader för hjälpmedel och tandvård. Systemet är komplicerat och svårt att förstå.
  • Det finns många olika avgiftssystem för avgifter inom kommunernas vård och omsorg om äldre. Systemen skiljer sig främst avseende hur avgiften beräknas för insatser i ordinärt boende.

Avgifter inom äldreomsorgen – kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem är utgiven av Socialstyrelsen.

Avgifter inom äldreomsorgen – kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?