Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård - Med fokus på vården vid kroniska sjukdomar - Lägesrapport 2018

Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård - Med fokus på vården vid kroniska sjukdomar - Lägesrapport 2018

Det hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården har en stor potential när det gäller att få kroniska sjukdomar att utvecklas åt rätt håll. Tobaksrökningen har till exempel minskat i Sverige. Trenden har inte varit lika bra när det gäller fysisk aktivitet, goda matvanor och minskad alkoholkonsumtion, redovisar Socialstyrelsen i en lägesrapport. Men de nationella riktlinjerna för förebyggande metoder har fått ett visst genomslag.

Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård – Med fokus på vården vid kroniska sjukdomar – Lägesrapport 2018

​En återkommande fråga i Sverige och i andra länder har varit i vilken utsträckning hälso- och sjukvården kan arbeta med primärprevention, det vill säga bidra till att förebygga sjukdomar innan det uppstår.

Flera landsting har på senare år primärpreventiva strategier som varit lyckade. Det gäller bland annat Västerbottens hälsoundersökningar och hälsosamtal i Skaraborg och Jönköpings län.

Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård - Med fokus på vården vid kroniska sjukdomar - Lägesrapport 2018

Hjälpte informationen på den här sidan dig?