Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Behovsbarometern – äldre – en undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg

Behovsbarometern – äldre – en undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg

Behovsbarometern – äldre redovisar en undersökning med 1 100 personer som är 80 år och äldre och som inte har äldreomsorg. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Behovsbarometern – äldre redovisar en undersökning som bygger på drygt 1 100 telefonintervjuer med personer som är 80 år och äldre och som inte har äldreomsorg. De äldre har fått svara på frågor om de har behov av hjälp och stöd, vem som hjälper dem och varför de inte har kommunal äldreomsorg. De äldres behov beskrivs utifrån civilstånd, kön och allmänt hälsotillstånd.

Drygt 65 procent av äldre över 80 år som inte har äldreomsorg anser sig behöva någon form av hjälp. Främst behöver de hjälp med vardagliga sysslor, sociala aktiviteter och med service i och runt hemmet. Framför allt kvinnor, ensamstående och äldre med dålig hälsa anser sig i behov av stöd och hjälp.

Störst behov av hjälp med vardagliga sysslor och servicetjänster

De vanligaste behoven hos äldre är hjälp och stöd med praktiska småtjänster som att boka tid hos läkare, städa, tvätta, byta lampor, sätta upp gardiner, skotta snö och att klippa gräs. Mer än en fjärdedel anger också att de behöver hjälp med att komma ut för att delta i olika sociala aktiviteter, som att umgås med familj och vänner. Äldre med en dålig hälsa uppger att de har ett stort behov av hjälp och stöd.

I undersökningen uppger kvinnor att de behöver mer hjälp än män med praktiska småtjänster medan männen behöver mer hjälp med omvårdnadstjänster.

Behovsbarometern – äldre – en undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg är utgiven av Socialstyrelsen.

Behovsbarometern – äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?