Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Clostridium difficile årsrapport 2015

Clostridium difficile årsrapport 2015

Clostridium difficile årsrapport 2015 visar att incidensen av Clostridium difficile-infektion minskade med 9 procent mellan åren 2014 och 2015. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Clostridium difficile-infektion, CDI, är en vanlig vårdrelaterad infektion som orsakar diarré hos framförallt äldre patienter som fått antibiotika eller andra medel som påverkar den normala tarmfloran.

Clostridium difficile årsrapport 2015 är en årlig lägesrapport om CDI i Sverige. Rapporten visar att incidensen av CDI minskade med 9 procent mellan åren 2014 och 2015. Från år 2007 till 2015 har incidensen minskat med 20 procent och sjunkande siffror i början på 2016 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare.

Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotika-förskrivning och förbättrad vårdhygien.

Clostridium difficile årsrapport 2015 kan bland annat användas av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Clostridium difficile årsrapport 2015 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Clostridium difficile årsrapport 2015 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman